Alles over chronische hyperventilatie

Het
ademhalingscentrum

Deel met de wereld
Facebook Twitter

De ademhaling wordt gereguleerd door een aantal kleine, samenwerkende centra in de Het ademhalingscentrum reguleert de ademhalinghersenstam (in de pons en medulla). Bij elkaar noemt men deze vaak "Het ademhalingscentrum".

Klik op de foto voor een grotere tekening.

Zo speelt het apneustisch centrum een rol bij het reguleren van de diepte van de inademing, en speelt het pneumotactisch centrum een rol bij het reguleren van de ritme van de ademhaling.

Het ademhalingscentrum is altijd actief (daarom kunnen we bijvoorbeeld gaan slapen). De werking ervan is redelijk complex, maar is in essentie een stap voor stap proces:

1. Het ademhalingscentrum verzamelt informatie.

Zo meten sensoren in de halsslagaders constant de zuurgraad en de concentratie zuurstof en koolzuurgas van het het langsstromende bloed, en geven ze deze informatie door naar het ademhalingscentrum.

2. Op basis van deze informatie beslist het ademhalingscentrum wat hoe diep en snel je moet ademen.

De concentratie koolzuurgas in het bloed is daarbij (bijna) altijd de beslissende factor.

Als de longen beschadigd zijn
(zoals bij longemfyseempatiënten)
kan het zijn dat niet langer de
hoeveelheid koolzuurgas
de ademhaling aanstuurt,
maar de hoeveelheid zuurstof.
Dit omdat de beschadigde longen
onvoldoende zuurstof
in het bloed brengen.

Deze concentratie fluctueert namelijk het meest. De zuurgraad verandert maar heel langzaam. En ook de concentratie zuurstof in bloed verandert niet snel (het hemoglobine van het bloed is bijna altijd volledig verzadigd met zuurstof als het bloed de longen verlaat).

Het ademhalingscentrum proeert de hoeveelheid koolzuurgas in het bloed zo veel mogelijk constant te houden.

Het ademhalingscentrum heeft als het ware een bepaalde concentratie CO2 dat het als de norm ziet. Door de ademhaling te stimuleren of af te remmen probeert het ademhalingscentrum het werkelijke CO2-niveau in het bloed zo dicht mogelijk bij deze norm te houden.

Een algemeen aanvaarde norm voor een rustige ademhaling is 40 mmHg in het slagaderlijke bloed.

Wanneer iemand bijvoorbeeld gaat joggen beginnen de spieren erg veel koolzuurgas te produceren, de concentratie CO2 in het bloed loopt sterk op, het ademhalingscentrum merkt dit, en zorgt er voor dat de ademhaling zwaarder wordt (zodat het extra geproduceerde CO2 uitgeademd wordt).

Tip: Met cursisten maak ik vaak de vergelijking met een thermostaat. Als je die op 20 oC zet, zorgt hij ervoor (door constant de verwarming aan en af te zetten) dat het inderdaad 20 oC blijft.

Vanaf het ademhalingscentrum lopen zenuwen naar de ademhalingsspieren (zoals het middenrif). Het ademhalingscentrum stuurt voortdurend signalen naar deze spieren. In rust kan het bijvoorbeeld om de 5 seconden het middenrif 2 seconden lang laten aanspannen.

Dit lijdt tot een bepaald ademhalingscyclus, waarbij inademing en uitademing elkaar afwisselen. Bij mensen die een rustige ademhaling hebben (CP > 20) is er na een uitademing vaak een rustmoment te zien (voordat men weer inademt). Bij mensen met een zware ademhaling is dat rustmoment vaak verdwenen: men ademt uit en direct komt er weer een inademing. Dat alleen al geeft vaak “on-rust” bij iemand die zo ademt.

Tip: Een rustige ademhaling wordt vaak beschreven als 2 seconden in en 3 seconden uit. Maar praat hierover niet te veel met je cursisten. De kans is anders groot dat ze bij de VA oefening dit tempo proberen te copieren, en daardoor juist gaan hyperventileren (het tempo van de ademhaling speelt bij Buteyko echt een ondergeschikte rol).

Het ademhalingscentrum kan: (1) het ademhalingstempo veranderen (als we gaan sporten, gaan we vaak sneller ademen), of (2) de diepte van de ademhaling te veranderen (vaak gaan we bij sporten ook dieper ademen). Stoppen we weer met sporten, dan wordt op een gegeven moment de ademhaling ook vanzelf weer rustig omdat de hoeveelheid CO2 die de spieren maakt sterk daalt.

 Buteyko Instituut

 

 3 tips voor een betere ademhaling

Begin vandaag met het herstellen van je ademhaling.

Donwload dit GRATIS boek
met 3 geweldige tips die je
DIRECT kan toepassen.